کاربر گرامي جهت ثبت نام در سامانه خواهشمند است ابتدا از طريق درختواره زير، دانشکده/مرکز/بيمارستان مربوطه را جهت تائيد انتخاب فرماييد. بديهي است بنابر اطلاعات درج شده، فعال سازي منوط به تائيد اوليه مرکز/دانشکده/بيمارستان و ديگر مراجع ذي صلاح دانشگاه ميباشد. همچنين به منظور جلوگيري از نامنويسي مجدد و همچنين تعامل هر چه بيشتر سامانه جامع پژوهشي دانشگاه با شما و اطلاع رساني مناسب، لطفا همه فيلدها را به دقت تکميل نموده و دکمه ثبت را کليک نماييد، در صورت وجود هرگونه مشکلي مي توانيد از طريق کانال هاي ارتباطي درج شده در صفحه نخست با پشتيباني و مديرسيستم در ارتباط باشيد.