راهنمای استفاده از سامانه پژوهشی دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

اطلاعات کلی

81000031
راهنمای استفاده از سامانه پژوهشی دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)
راهنمای استفاده از سامانه پژوهشی دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج) در صفحه نخست سایت research2.bmsu.ac.ir در قسمت مستندات موجود است لطفا قبل از ورود به سامانه فایل آموزشی را مطالعه نمائید.
 

اطلاعات تفصیلی

ركوردي يافت نشد