دستورالعمل طرح های Covid-19

اطلاعات کلی

81000037
دستورالعمل طرح های Covid-19
خلاصه راهنمای ثبت طرح های مربوط به ویروس کرونا
زیاد
تایید شده
1398/12/28
1399/01/31

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودپیوستعنوان پیوست---دانلود
Covid19.pdf94K1398/12/28   17:53:35293---دانلود
Covid19-2.pdf129K1399/01/17   9:18:5319---دانلود

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
Covid 19.jpg22K1398/12/28   17:53:5346621دانلود

اطلاعات تفصیلی

ركوردي يافت نشد