سامانه مخزن مقالات، EPRINTS

اطلاعات کلی

81000042
سامانه مخزن مقالات، EPRINTS
در راستای اجرای برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها، ابلاغی از طرف وزارت بهداشت و درمان و همچنین ارتقای عملکرد های واحد علم سنجی دانشگاه، سامانه مخزن مقالات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله جهت بهره برداری محققیق و اعضای هیئت علمی دانشگاه طراحی و از طریق آدرس Eprints.bmsu.ac.ir قابل دسترسی است.
http://eprints.bmsu.ac.ir
متوسط
تایید شده
1400/03/19
1400/04/15

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
eprints.jpg110K1400/03/19   7:34:2453010مخزن مقالات دانشگاه بقیه الله (عج)1دانلود

اطلاعات تفصیلی

ركوردي يافت نشد